Filosofie

Aan Heideggers handje

Carel Peeters bespreekt vandaag in Vrij Nederland het boek Dankbaar en aandachtig van Ger Groot en Hans Achterhuis. De eerste interviewde Samuel IJsseling, de laatste schreef het voorwoord.

Carel Peeters over Dankbaar en aandachtig:

De Vlaamse filosoof Samuel IJsseling werd onlangs tachtig jaar. Reden voor Ger Groot om met hem in gesprek te gaan over zijn ‘denkweg’. Daarop ontmoette hij onder meer Martin Heidegger, Jacques Derrida en zichzelf.

In de gesprekken die Ger Groot onder de vrome titel Dankbaar en aandachtig heeft gevoerd met Vlaamse filosoof Samuel IJsseling komen ze ook te spreken over ‘de teloorgang van het moderne, autonome “ik”’.

loesje

Dat ‘ik’ zou verdwenen zijn omdat Marx, Nietzsche, Freud en de Franse structuralisten hebben aangetoond dat de mens geen baas in eigen huis is. Marx liet zien dat de sociaal-economische verhoudingen de mens bepalen. Nietzsche dat niet de mens, maar de taal door de mond van de mens praat. En Freud toonde aan dat het onbewuste het bewuste geheel beheerst. De structuralisten meenden dat niet het ik, of het ‘subject’, het voor het zeggen had, maar de structuren.

Wie weet dat de jaren zeventig het hedonistische Ik-tijdperk was en dat vanaf het begin van de jaren negentig de neoliberale mores van Hekking-achtige managers geldt, vraagt zich af op welke planeet die teloorgang van het ik zich heeft voorgedaan. Iedereen werd collectief individualist.

Lees de volledige recensie op de website van Vrij Nederland.

Deel:
VORIGE ARTIKEL

Geplaatst door - - 1 reactie
VOLGENDE ARTIKEL

Geplaatst door - - 0 reactie

Geef een reactie