Vijf weekenden met Dr. Tjeu van der Berk over ‘De filosofie...

Er zijn reusachtige deuren die alleen in gedachten bestaan maar waarachter dingen gebeuren die geen mens kan hebben gedaan. Symbolen trekken het alledaagse bewustzijn buiten zijn grenzen. Een...

Antigone: Wat bezielde haar?

angstwekkends doet zich veel voor niets is het meer dan de mens naar gene zijde van de grijze zee reist hij bij winterse winden onder zich over hem...

Oordelen als keerzijde

In de schrijfmachine van Hannah Arendt wordt na haar dood op 4 december 1975 een blad aangetroffen met daarop het woord ‘Judging’. Arendt had...

Eeuwig leven. Onbekrompen.

Op 22 november 2016 hield Victor Kal (universitair hoofddocent wijsbegeerte aan de UvA) een lezing over het boek Eeuwig Leven. Voordracht Victor Kal Geachte aanwezigen! Eeuwig leven! Bedoeld...

Niets maakt Europa onvrijer dan de vrije markt

‘Hoe is die vreemde vrijheid van het scheppen mogelijk in een tijd van ideologieën die de mensen in hun greep houden?’ Deze vraag van...

De strijd van het kleine meisje

Sanne van Driel won met haar boek De strijd van het kleine meisje, haar afstudeerscriptie, de Van Helsdingen aanmoedigingsprijs van de Stichting Psychiatrie en Filosofie....

Wat nog altijd te denken geeft: Heidegger en antisemitisme

Men zegt dat tijd alle wonden heelt. Als dat zo was, zou er dan nu nog, buiten een kleine kring specialisten, ophef ontstaan over Heideggers ‘Zwarte Schriften’, de aantekeningenboekjes...

Lacan & het kind

Voordracht bij de presentatie van In de greep van de taal, ter gelegenheid van het eerste jubileum van Uitgeverij Sjibbolet. Amsterdam, Boekhandel Kirchner, 15 december 2015. We...

Dankbaar?

"Iets stemt ons dankbaar, maar zodra we onze ervaring als 'dankbaarheid' verwoorden schrikken we terug." Aldus Paul van Tongeren in zijn essay over...

De blijvende waarde van de filosofie volgens Henri Oosthout

Wat is voor de filosofie van blijvende waarde? Classicus, wiskundige en filosoof Henri Oosthout beschrijft het in zijn boek Kritische geschiedenis van de westerse wijsbegeerte...