Showing 1–12 of 136 results

Aan de hand van allerlei wetenschappelijke experimenten meent een aantal auteurs aan te tonen dat ons idee van vrij handelen en denken een illusie is. In Ik? Brein, spook noch...

Aan de Europese natie

Die volkeren weten de tijd van overvloed te genieten, voorspelde Keynes, ‘die de kunst des levens vasthouden en tot een hogere perfectie weten op te voeren’. Waar de Verenigde Staten...

Aan Simplicianus

over verschillende kwesties In dit werk, dat hierbij voor het eerst in een Nederlandse vertaling verschijnt, gaat Augustinus in op enkele vragen van zijn oude vriend en geestelijk leidsman Simplicianus, onder meer...

Actuele filosofie

Een dispuut De tijd lijkt voorbij dat het filosofen vergund is om aan de tafel van de macht aan te schuiven. Maar zijn filosofen nog wel bij machte om opiniërend...

Adorno, noch einmal

Een partituur voor esthetische theorie Voortbordurend op Adorno’s opvatting dat het denken helemaal niet op zoek zou moeten gaan naar houvast en waarheid, maar juist bestaat om te kunnen ‘breken...

Alleen een God kan ons nog redden | POD

Heidegger in gesprek met Der Spiegel Enkele dagen na het overlijden van Martin Heidegger, in mei 1976, verscheen in het Duitse weekblad Der Spiegel een tien jaar eerder opgenomen interview...

Als de graankorrel niet sterft

Een filosofische archeologie van openbaring Openbaring betreft de boodschap van een waarheid die groter is dan we misschien aankunnen. Het betekent een inbreuk op de orde die we in het...

Anti-Oedipus | POD

Kapitalisme en schizofrenie I Anti-Oedipus is het eerste deel van Deleuzes en Guattari’s politiek-filosofische hoofdwerk in twee delen ‘Kapitalisme en schizofrenie’. Dertig jaar na zijn verschijnen heeft het nog niets...

Antigone

Vertaling, inleiding & essay Ben Schomakers In zijn mooiste stuk schildert Sophocles het portret van Antigone, die op vele manieren in conflict met haar omgeving raakt: goddelijk gebod vecht tegen...

Camus

De filosoof en de romancier Meer dan een halve eeuw na zijn dood geldt Albert Camus (1913-1960) nog altijd als een van de grootste en invloedrijkste intellectuelen van de twintigste...

Charles Taylor

De Canadese filosoof Charles Taylor (1929) is een van de sleutelfiguren in het hedendaagse debat over het zelf en de problemen van de moderniteit. Dit boek biedt een toegankelijke, actuele...

Dankbaar | 2e druk

Denken over danken na de dood van God Paul van Tongeren snijdt een onderwerp aan waarmee de hedendaagse mens nogal verlegen is: ons onvermogen om, na het verdwijnen van de...