Levenskunst

Lacan & het kind

Voordracht bij de presentatie van In de greep van de taal, ter gelegenheid van het eerste jubileum van Uitgeverij Sjibbolet. Amsterdam, Boekhandel Kirchner, 15 december 2015. We zijn hier bij elkaar ter wille van het boek In de greep van de taal....

Dankbaar?

“Iets stemt ons dankbaar, maar zodra we onze ervaring als ‘dankbaarheid’ verwoorden schrikken we terug.” Aldus Paul van Tongeren in zijn essay over dankbaarheid, gepubliceerd in Trouw. Filoblog kreeg toestemming om dit essay over te nemen. Niet zo lang geleden...

De wereld van Oek de Jong

Tijdens de door boekhandel Kirchner georganiseerde presentatie van Het leven volgens Oek de Jong: terug naar een naaktheid, een bundel essays over het religieuze en levensbeschouwelijke in het werk van Oek de Jong, stelden vier denkers/ wetenschappers de schrijver een...

Freud in het theater

Ben Schomakers (1960) is opgeleid als wiskundige, classicus en filosoof. Hij promoveerde op een proefschrift over Parmenides, publiceerde o.a. over Plato, Aristoteles en het Neoplatonisme en schreef een boek over de mystieke theologie van Pseudo-Dionysius. Eind 2013 verscheen van zijn hand...