Literatuur

Een inleiding op Antigone

Dit jaar verschijnt bij Uitgeverij Klement de nieuwe vertaling door Ben Schomakers van Antigone. In zijn mooiste stuk schildert Sophocles het portret van Antigone, die op vele manieren in conflict met haar omgeving raakt: goddelijk gebod vecht tegen menselijk gebod, individuele ethiek met...

Armando, Brakman, Mutsaers. Over filosofie en literatuur.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde plaatste een bespreking van het boek Armando Brakman Mutsaers. Over filosofie en literatuur van Niels Cornelissen. Armando. Willem Brakman. Charlotte Mutsaers. Drie volstrekt verschillende Nederlandstalige auteurs en ‘relatieve eenlingen’, stelt neerlandicus en filosoof Niels Cornelissen (1978)....

Giorgio Agamben over Maurice Blanchot

Maurice Blanchot (1907-2003) is een van de meest raadselachtige en invloedrijke figuren in de Franse literatuur van na de oorlog. Zijn werk omvat zowel romans en verhalen als politieke teksten en literair filosofische essays. Bij Uitgeverij Klement verscheen het boek De...

Oedipus en de les van de tragedie

Van Ben Schomakers,  wiskundige, classicus en filosoof, ontvingen we een mooi artikel over het thema ‘Oedipus en de les van de tragedie’. We plaatsen dit artikel in het kader van de verschijning van zijn vertaling van Oidipous Turannos van Sophocles die...