Filosofie

”Critici moeten literatuur op waarde blijven schatten”

In een lange voetnoot aan het eind van het artikel Op zoek naar Oek in de verloren tijd: over de veranderde receptie van moderne klassieken – opgenomen in Het leven volgens Oek de Jong: terug naar een naaktheid  onder redactie van Johan Goud – refereert Elsbeth Etty aan vragen die ik haar stelde over de ‘ontvangst’ van het werk van Oek de Jong op internet. Ik wilde van haar weten of er op papier anders op zijn werk gereageerd wordt dan op diverse digitale podia.

Literaire kritiek onder de loep
In de lezing die ze ongeveer een jaar geleden op een aan het werk van Oek de Jong gewijd symposium hield, had zij het over de teloorgang van de literaire kritiek, maar betrok bij haar analyse alleen de traditionele media.

Relevant noemt Elsbeth Etty mijn vragen (ze staan in dit stuk):

‘Relevante vragen die een uitvoerig antwoord verdienen. Maar ik heb (nog) geen onderzoek gedaan naar de receptie van De Jongs werk op internet. Wel zijn vrijwel alle kranten- en tijdschriftrecensies op het internet terug te vinden, evenals de door mij geciteerde interviews met Oek de Jong. Die gedigitaliseerde recensies en interviews worden door de uitgever, boekhandel en auteur vooral ingezet voor promotie. Op de website van Oek de Jong staat bijvoorbeeld een uitgebreide selectie van interviews en positieve recensies, de negatieve zijn niet opgenomen. Ook viel me op dat polemieken eerder op internet gevoerd worden dan in de krant. Zo reageerde schrijver Jamal Ouariachi niet in de Volkskrant op de negatieve recensie van Arjan Peters (‘Prousts À la recherche du temps perdu was voor Peters vast ook een hele zit. (…) Dit zaakje stinkt’), maar op zijn weblog van 6 oktober 2012.’

In haar betoog – zowel tijdens het symposium als in het boek – verwijt Elsbeth Etty de literaire kritiek een gebrek aan onderscheidend vermogen. (Het gaat Elsbeth Etty niet om de receptie van het werk van Oek de Jong in het bijzonder, maar om de literaire kritiek in het algemeen.)

 

[Klik hier om het hele blog te lezen]

Deel:
VORIGE ARTIKEL

Geplaatst door - - 1 reactie
VOLGENDE ARTIKEL

Geplaatst door - - 2 reacties

Geef een reactie