Geen categorie

26 juni – SPUI 25 – Hoe elitair zijn de kunsten? met Kees Vuyk

Op 7 april 2018 ontving Kees Vuyk voor zijn boek ‘Oude en nieuwe ongelijkheid’ de Socrates Wisselbeker, de prijs voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek van 2017. In dit boek onderzoekt hij het failliet van het traditionele verheffingsideaal: de kloof tussen arm en rijk is nu opgevolgd door de kloof tussen laag- en hoogopgeleid.

Dit programma zal van start gaan met een inleiding van Kees Vuyk, die zal ingaan op een enkel aspect van de kloof tussen hoger en lager opgeleiden, namelijk dat het publiek voor de traditioneel hoog genoemde kunsten (in Nederland zijn dat ook de kunsten die met overheidssubsidies worden gesteund) in grote meerderheid bestaat uit hoger opgeleiden. Het gegeven is al lang bekend. De overheid heeft al met veel maatregelen geprobeerd dit beeld te wijzigen, juist ook omdat men vindt dat de kunstsubsidies aan de hele bevolking ten goede zouden moeten komen, maar het resultaat van dit cultuurbeleid is tot op heden gering. Net als in zijn boek zal Vuyk de kloof in het publiek voor de kunsten in deze inleiding plaatsen in het perspectief dat misschien niet opleiding de bepalende factor is voor de kloof, maar iets dat daar achter ligt en in opleiding tot uiting komt, namelijk intelligentie. Dat roept een reeks prikkelende vragen op. Zijn de kunsten moeilijk? Zo ja, is dat noodzakelijk zo? Zijn ze daarom slechts voor een beperkt deel van de bevolking interessant? Is dat erg? Is het een argument tegen subsidies?

Over de spreker
Kees Vuyk is filosoof en psycholoog. Hij was o.a. directeur van de kunstacademie in Kampen (nu ArtEZ Zwolle), directeur van Theater Instituut Nederland en hoofddocent cultuurbeleid aan de Universiteit Utrecht. Dit jaar won hij met zijn boek Oude en nieuwe ongelijkheid de Socrates wisselbeker. Een eerder boek Het menselijk teveel was in 2003 al eens genomineerd voor deze prijs.

René Boomkens is hoogleraar Cultuurtheorie en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de afdeling Kunst- en Cultuurwetenschappen. Hij publiceerde boeken over popcultuur, stedelijke cultuur en globalisering. In 2011 verscheen van hem een inleiding in de cultuurfilosofie: Erfenissen van de Verlichting. Momenteel werkt hij aan een boek over neoliberalisme als cultureel verschijnsel.

Albert van der Schoot studeerde muziekwetenschap en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, en muziekpedagogiek aan de Ferenc Liszt Academie in Boedapest. Hij doceerde esthetica en cultuurfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam, en muziekfilosofie aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast was hij lector Kunst en reflectie aan de hogeschool voor de kunsten ArtEZ. Hij promoveerde op een onderzoek naar de ideëengeschiedenis rondom de gulden snede (De ontstelling van Pythagoras, 1998).

Aanmelden
Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Deel:
VORIGE ARTIKEL
Geplaatst door - - 0 reactie
VOLGENDE ARTIKEL

Geplaatst door - - 0 reactie