Aurelius Augustinus (354-430) was bisschop van Hippo, theoloog, filosoof en kerkvader. Zijn bekendste werk is De stad van God. Hierin verdedigt hij het christelijk geloof, dat verantwoordelijk werd gehouden voor de aftakeling van het Romeinse Rijk. Augustinus werd geboren op de grens van het huidige Algerije en Tunesië. Zijn moeder was christen, zijn vader een Romeins raadsheer. Op jonge leeftijd voelde hij zich aangetrokken tot het manicheïsme, dat geloofde dat er zowel een goede als een kwaade kracht bestond. Later bekeerde hij zich tot het christendom, waarover hij het boek Belijdenissen schreef.

Deel dit met anderen


Boeken van Aurelius Augustinus

  • ISBN 9789086871254
    Of we in ons leven alles op eigen kracht kunnen verwezenlijken of afhankelijk zijn van hulp is één van de meest fundamentele menselijke vragen. Het is het filosofische en theologische vraagstuk van de verhouding tussen menselijke vrijheid en goddelijke genade.
    Augustinus van Hippo (354-430) is één...
  • over verschillende kwesties

    ISBN 9789086871087
    In dit werk, dat hierbij voor het eerst in een Nederlandse vertaling verschijnt, gaat Augustinus in op enkele vragen van zijn oude vriend en geestelijk leidsman Simplicianus, onder meer over het door Paulus in diens Romeinenbrief opgeworpen thema van genade en uitverkiezing. Een van de meest prangende...
Voornaam
Aurelius
Achternaam
Augustinus