Boeken

ALLE BOEKEN

Sorteer de boeken op


<<
 
 • zorgethiek over erkenning

  ISBN 9789086870141
  € 22,99
 • de geest is gewillig, maar het vlees is sterk

  ISBN 9789086870226
  Er is vandaag de dag sprake van een opmerkelijke heropleving van de belangstelling voor de zeventiende-eeuwse Nederlandse filosoof Benedictus de Spinoza. En dat niet alleen binnen de academische filosofie, maar vooral ook daarbuiten. Hij is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Zijn naam duikt geregeld op in de media, in politieke discussies, in debatten over de verhouding godsdienst en politiek, over de multiculturele samenleving, over tolerantie en vrijheid...
  € 25,99
 • ISBN 9789086870042
  € 19,99
 • in (post)moderne kunst en filosofie

  ISBN 9789077070406
  € 24,99
 • aanzet tot een theorie voorbij de maatschappij

  ISBN 9789086870172
  € 38,99
 • schuine wegen van de filosofie

  ISBN 9789086870059
  Ondanks de gigantische ontwikkeling van wetenschap en techniek, hebben we nog steeds geen vat op heel wat geneurtenissen. We beheersen ze niet, net omdat we ze willen beheersen. Geen extern obstakel, maar integendeel de inzet van de wil zelf verhindert de mogelijkheid van controle. Ongewild belet hij de uitvoering van onze voornemens. Het is geen toeval dat de westerse cultuur meestal deze paradoxale vorm van ondeheersbaarheid over het hoofd heft gezien. De reden hiervoor is de overheersende...
  € 24,99
 • ISBN 9789077070994
  Verveling - wie kent dit ogenschijnlijk triviale verschijnsel niet: de verregende woensdagmiddagen en de eindeloze zondagen uit onze jeugd? Maar de verveling kan ook een grimmiger karakter aannemen of zelfs uitlopen op een afgrondelijke leegte waarin de wereld zijn betekenis geheel verliest.

  In 'Uit verveling' verdedigt Awee Prins de tegendraadse stelling dat de diepe verveling de verborgen grondstemming is van onze tijd. Dat lijkt tegen vele intuïties in te gaan. Nog nooit...
  € 34,99
 • In haar samenhang verklaard voor iedereen

  ISBN 9789077070901
  Hoewel de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) wordt beschouwd als een van de grootste denkers van de twintigste eeuw, heeft zijn werk, binnen en buiten vakfiloso­fische kring, bij lange na niet de aandacht gekregen die het verdient. Daarvoor blijken zijn teksten voor velen te ondoordringbaar te zijn. Dat is te wijten aan zijn schrijfwijze, maar ook aan het feit dat zijn filosofie een ware omkering van het westerse denken bete­kent. Hij overspoelt ons met denkbeelden...
  € 39,99
 • Heidegger in gesprek met Der Spiegel

  ISBN 9789077070178
  Enkele dagen na het overlijden van Martin Heidegger, in mei 1976, verscheen in het Duitse weekblad 'Der Spiegel' een tien jaar eerder opgenomen interview met hem, dat onder intellectuelen wereldwijd de aandacht trok. In dit gesprek met Rudolf Augstein, hoofdredacteur van 'Der Spiegel', trachtte Heidegger de verwijten tegen hem inzake zijn houding tegenover het nazi-regime in de jaren '30 te ontzenuwen. Heidegger, die in 1933 het rectoraat van de universiteit van Freiburg aanvaardde,...
  € 14,99
 • gesprekken met Giovanna Borradori

  ISBN 9789077070482
  € 24,99
 • een ethische kijk op professionaliteit

  ISBN 9789077070390
  € 34,99
 
<<